Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội
     Ngày 27/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022. ...
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả quy định về trao đổi, xử lý văn bản điện tử Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả quy định về trao đổi, xử lý văn bản điện tử
     Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành ban hành Kế hoạch số 397/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo đó, thực...
Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ...
Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều...
Truy xuất nguồn gốc – Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên nền tảng số Truy xuất nguồn gốc – Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên nền tảng số
Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, truy xuất nguồn gốc là giải pháp thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản của bà con nông dân bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận...
Thủ tướng đôn đốc triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thủ tướng đôn đốc triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022 đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát...
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
Chiều 17/3, tại thành phố Bắc Giang, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2022. Tham dự hội nghị có các...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC 1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) - Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: Không...
Thông tư 116/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Thông tư 116/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Ngày 22/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 116/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày 24 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải...
Thực hiện Cải cách hành chính gắn với xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và chủ trương học tập suốt đời tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thực hiện Cải cách hành chính gắn với xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và chủ trương học tập suốt đời tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 2703/QĐ-UBND. Trong đó, việc xây...
QUYẾT ĐỊNH 02/2022/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUYẾT ĐỊNH 02/2022/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, cụ thể...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Ngày 24 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày 28/01/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng...
Thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong hoạt động kiểm soát và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong hoạt động kiểm soát và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
T hực tiễn và những vấn đề đặt ra trong h oạt động kiểm soát và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   Vương Thị...
Tọa đàm tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 Tọa đàm tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 586/KH-SKH&CN ngày 14/5/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021,Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã tổ...
Kết quả triển khai Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang Kết quả triển khai Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
Kết quả triển khai Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang 1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) - Tất cả công...
Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (Từ 01/7/2018 đến hết 30/6/2021) Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (Từ 01/7/2018 đến hết 30/6/2021)
Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin tại                Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền...
Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở KH&CN năm 2021 Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở KH&CN năm 2021
Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở KH&CN năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ có 64 thủ tục thuộc thẩm quyền giải...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!