Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/12/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá – nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Tạ Văn Trầm.

Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Xác định tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng, nha chu ở học sinh 12 tuổi tại Tiền Giang; Đánh giá kiến thức, thực hành phòng bệnh sâu răng, nha chu ở học sinh 12 tuổi tại Tiền Giang; Đánh giá kết quả can thiệp dự phòng bệnh sâu răng, nha chu ở học sinh 12 tuổi tại Tiền Giang giai đoạn 2018-2020; Đề xuất mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng, nha chu ở học sinh 12 tuổi tại Tiền Giang.

Kết quả đạt được, các sản phẩm gồm:

+ 03 Báo cáo khoa học 3 chuyên đề: Tình hình bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tỉnh Tiền Giang; Các yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng, nha chu và kiến thức, thực hành phòng bệnh ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang; Đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp dự phòng bệnh sâu răng, nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang.

+ 01 Mô hình dự phòng bệnh sâu răng, nha chu ở học sinh tại tỉnh Tiền Giang.

+ 01 Báo cáo khoa học tổng kết đề tài.

+ 01 Bảng số liệu: tỉ lệ, các yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng, nha chu; kiến thức, thực hành phòng bệnh ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang.

+ 04 bài báo đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam: Tình hình bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tỉnh Tiền Giang; Các yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng, nha chu và kiến thức, thực hành phòng bệnh ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang; Đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp dự phòng bệnh sâu răng ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang; Đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp dự phòng bệnh nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang.

Các số liệu khảo sát - điều tra về tình hình bệnh sâu răng, nha chu; các  yếu tố liên quan (18 yếu tố liên quan); kiến thức hành vi phòng bệnh sâu răng, nha chu cho học sinh 12 tuổi tại Tiền Giang là khoa học, tin cậy, đáp ứng được yêu cầu tiêu chí đánh giá tình hình bệnh sâu răng, nha chu tại Tiền Giang; đánh giá được kiến thức thực hành phòng bệnh sâu răng, nha chu cho học sinh 12 tuổi tại Tiền Giang. Báo cáo số liệu này trong kết quả nghiên cứu được dùng hiệu quả trong nội dung thực hiện can thiệp dự phòng sâu răng, nha chu cho học  sinh 12 tuổi, đồng thời là cơ sở khoa học đề xuất mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng, nha chu cho học sinh 12 tuổi tại Tiền Giang.

Đóng góp khoa học về Mô hình dự phòng bệnh sâu răng, nha chu ở học sinh tại tỉnh Tiền Giang là đề cập theo từng nhóm nguy cơ: Đối với Học sinh có nguy cơ bệnh sâu răng, nha chu thì hướng dẫn giáo dục sức khỏe răng miệng, hướng dẫn học sinh chảy răng đúng cách, hướng dẫn cho phụ huynh để biết và nhắc nhở cho con em của mình chảy răng đúng cách tại nhà; Đối với Học sinh có nguy cơ bệnh sâu răng, nha chu ở mức độ trung bình, thì súc miệng bằng nước súc miệng có Fluor và Cetylpyridinium chloride 0,05%; Đối với Học sinh có nguy cơ bệnh sâu răng, nha chu ở mức độ cao, thì trám bít hố rãnh răng vĩnh viễn.

Kết quả nghiên cứu của đề tài mang tính khoa học và ý nghĩa thực tiễn trong việc tăng cường phòng bệnh sâu răng, nha chu cho học sinh tại Tiền Giang. Đơn vị ứng dụng là Sở Y tế tỉnh Tiền Giang và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang sẽ phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng dự phòng bệnh sâu răng và nha chu cho học sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

CN. Đồng Hữu Tế Thế


Tin liên quan
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022    27/01/2022
Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí    04/01/2022
Kết quả Dự án Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Lịch sử kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020)    04/01/2022
Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2021-2022    17/11/2021