Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí

Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí

Ngày 08/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định 1788/QĐ-UBND công nhận kết quả đề tài: Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí.

1. Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, biên soạn thân thế, sự nghiệp của 400 nhân vật Tiền Giang trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật - công nghệ, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao ở tỉnh Tiền Giang; Phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy các môn Văn hóa địa phương, Văn học địa phương, Lịch sử địa phương trong hệ thống giáo dục ở Tiền Giang; Góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng, đạo đức cho nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; Tập hợp tư liệu về nhân vật Tiền Giang vốn đang bị mai một dần theo thời gian.

2. Kết quả - sản phẩm:

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài dày 1100 trang. Tổng số nhân vật được thống kê – nghiên cứu là 429 nhân vật. Vượt 29 nhân vật. Trong đó gồm:

- Nhóm nhân vật thời phong kiến: 49 nhân vật, bao gồm:

+ Những nhân vật liên quan đến phong trào Tây Sơn: 01 nhân vật.

+ Nhân vật liên quan đến thời các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn. Đó là những nhân vật có công trong lĩnh vực khai hoang lập làng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững trị an và biên giới của đất nước: 48 nhân vật.

- Nhóm nhân vật liên quan đến phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp từ giữa thế kỷ XIX - 1930: 40 nhân vật.

- Nhóm nhân vật cách mạng: 177 nhân vật, bao gồm:

+ Những nhân vật phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam: 64 nhân vật

+ Một số Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu (bản thân các mẹ là liệt sĩ, thương binh, có chồng, nhiều con hy sinh, có tham gia cách mạng hoặc khen thưởng từ huy chương trở lên...): 13 nhân vật.

+ Nhân vật được vinh danh trong các tập sách "Những người con ưu tú ở Tiền Giang" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ấn hành: 09 nhân vật.

+ Những nhân vật hoạt động cách mạng tiêu biểu: 91 nhân vật.

Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban hành chánh, Ủy ban kháng chiến - hành chánh tỉnh; nếu công tác ở Trung ương thì từ chức vụ Phó các Ban Đảng, Thứ trưởng các Bộ và tương đương trở lên,… Nhân vật có cấp hàm từ thiếu tướng trở lên và một số vị có chức vụ Tỉnh đội trưởng, Chính trị viên Tỉnh đội, Trưởng Công an cấp tỉnh. Những nhân vật đặt tên đường, tên trường học, tên công viên, tên công trình công cộng,...

- Nhóm nhân vật được tặng danh hiệu cao quý và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội: 107 nhân vật, bao gồm:

+ Nhân vật được tặng Huân chương Sao Vàng: 01 nhân vật.

+ Nhân vật được phong tặng Anh hùng Lao động: 01 nhân vật.

+ Nhân vật được phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh: 02 nhân vật.

+ Nhân vật trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y học, báo chí, khoa học - kỹ thuật - công nghệ, tôn giáo, âm nhạc, thể thao: 103 nhân vật.

Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, có học hàm (Giáo sư, Phó giáo sư), học vị (Tiến sĩ); có tác phẩm được xuất bản; huy chương vàng cấp quốc gia, quốc tế, kiện tướng quốc gia, quốc tế, huấn luyện trưởng quốc gia, võ sư (thể thao), có công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế có giá trị khoa học và thực tiễn cao, có công lao nổi bật được nhân dân nhắc đến.

- Nhóm nhân vật có đạo đức, công trạng được ghi chép trong sử sách và nhân dân truyền tụng: 48 nhân vật.

- Nhóm nhân vật phản diện: Những nhân vật có hành động phản động, ác ôn khét tiếng, chống cách mạng và nhân dân, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc: 08 nhân vật.

3. Những đặc trưng nổi bật của nhân vật Tiền Giang:

- Lòng trung nghĩa đối với đất nước; Dũng khí, gan dạ trước giặc ngoại xâm.

- Sự sáng tạo, năng động trong sản xuất.

- Hiếu học và học giỏi.

- Sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.

- Tôn trọng phụ nữ.

- Truyền thống gia đình.

4. Giá trị khoa học:

- Dựng lại thân thế và sự nghiệp của các nhân vật ở Tiền Giang trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan, khoa học. Đính chính những sai lầm và bổ túc những thiếu sót về một số nhân vật đã từng được một số tác giả đề cập đến trong công trình khảo cứu của họ.

- Hệ thống hóa nhân vật nổi tiếng ở Tiền Giang trong một công trình nghiên cứu chuyên biệt.

- Kết quả nghiên cứu đề tài góp phần vào việc nghiên cứu, tìm hiểu về đất và người Tiền Giang; bổ sung các công trình nghiên cứu về văn hóa - lịch sử ở địa phương.

5. Giá trị thực tiễn của đề tài:

- Góp phần vào việc giáo dục truyền thống cách mạng và đạo đức cho nhân dân, cán bộ, nhất là thanh niên, sinh viên, học sinh.

- Hình thành ngân hàng đặt tên đường, tên các công trình công cộng trên địa bàn Tiền Giang.

- Làm rõ thân thế và sự nghiệp của nhân vật lịch sử cho việc xây dựng hình tượng nghệ thuật, trong biểu diễn văn nghệ.

- Góp thêm một công trình nghiên cứu hữu dụng vào nền văn hóa của tỉnh nhà nói riêng và của đất nước nói chung.

 - Làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy - học tập các bộ môn thuộc ngành khoa học xã hội và nhân văn, nhất là bộ môn văn học và lịch sử địa phương, của giáo viên và học sinh các cấp ở tỉnh Tiền Giang.

- Phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về nhân vật tỉnh Tiền Giang cho đông đảo độc giả./.

CN Đồng Hữu Tế Thế


Tin liên quan
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022    27/01/2022
Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí    04/01/2022
Kết quả Dự án Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Lịch sử kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020)    04/01/2022
Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2021-2022    17/11/2021