Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Tổ chức đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, gắn với nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-SKH&CN ngày 13/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021, nhiệm vụ "Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" được Sở Khoa học và Công nghệ cụ thể thành công việc "Thực hiện Kế hoạch đào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021".

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) được Sở Khoa học và Công nghệ giao tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng(HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm 3 lớp: nhận thức, đánh giá nội bộ và chuyên gia đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, khó có thể tổ chức các lớp tập huấn trong quý IV/2021 theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chi cục đã chủ động đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, cho chủ trương để Chi cục phối hợp Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp Á Châu chuyển hình thức đào tạo trực tiếp sang đào tạo trực tuyến (được chấp thuận tại Công văn số 1289/SKH&CN-VP ngày 18/10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ).

Trong công tác tổ chức lớp để đảm bảo chất lượng dạy trực tuyến, Công ty Á Châu ứng dụng phần mềm Zoom tạo các phòng học ảo,bố trí khoảng 20 học viên/phòng học, sử dụng Zalo nhóm để liên lạc với học viên và chia sẻ các bài giảng.Về công tác quản lý của Chi cục đối với lớp học, công chức của Phòng Nghiệp vụ được bố trí luân phiên tham gia vào các phòng học, giám sát xuyên suốt, kịp thời trao đổi với đội ngũ giảng viên giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc tổ chức dạy và học. Đồng thời, để chuẩn bị cho công tác báo cáo sau đào tạo trình Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh, Chi cục cũng đã linh động ứng dụng Google Forms thiết kế mẫu phiếu khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV, tiến hành khảo sát trực tuyến thay cho việc khảo sát bằng phiếu giấy. Việc này đã giúp tiết kiệm chi phí in mẫu phiếu khảo sát; đồng thời, tính năng thống kê kết quả tự động trên Google Forms đã giúp tiết kiệm một lượng lớn thời gian tổng hợp phiếu thu về so với khi sử dụng phiếu giấy khảo sát.

Lớp học trực tuyến cũng có một số khó khăn nhất định: như tín hiệu đường truyền thỉnh thoảng không ổn định;các công chức vừa học vừa giải quyết công việc tại cơ quan nên chưa tập trung xuyên suốt giờ học; một số công chức học bằng điện thoại nên lượng pin không đủ để học trong thời gian dài; học viên sử dụng máy vi tính bàn thiếu chức năng micro nên chỉ nghe một chiều và tương tác với giảng viên qua tính năng "chat" của phần mềm Zoom. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, với hạ tầng thông tin hiện có tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, cũng như trình độ sử dụng công nghệ thông tin hiện nay của đội ngũ công chức, viên chức thì việc học trực tuyến vẫn đáp được yêu cầu truyền đạt các nội dung về HTQLCL, đảm bảo tính tương tác giữa học viên và giảng viên, tiện lợi trong việc kiểm tra và thu bài thi trực tuyến.

Trong các khóa tập huấn này, Chi cụccũng cử 05 lượt công chức, viên chức tham gia học tập để nâng cao nghiệp vụ về HTQLCL, thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" trong công tác cải cách hành chính của Chi cục.

Với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, việc Chi cục linh động chuyển từ hình thức đào tạo trực tiếp, truyền thống sang hình thức trực tuyến là phù hợp để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; đồng thời, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Chi cục, góp phần hoàn thành nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ.

ThS. Huỳnh Thái Phụng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tin liên quan
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ    10/02/2022
Tổ chức đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, gắn với nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021    22/11/2021
MỞ RỘNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ    22/11/2021
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển    11/05/2020
Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm    11/05/2020
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam    11/05/2020
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    12/08/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    04/04/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!