Quyết định công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực SHTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Tin liên quan
Quyết định công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực SHTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ    27/01/2022
Kết quả triển khai Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    18/11/2021
Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (Từ 01/7/2018 đến hết 30/6/2021)    18/11/2021
Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở KH&CN năm 2021    18/11/2021
Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021    18/11/2021
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021-2030    18/11/2021
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2030    18/11/2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức tiếp xúc, đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    18/11/2021
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025    04/11/2021