Công khai trong lĩnh vực KH&CN Công khai trong lĩnh vực KH&CN

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020

Xem chi tiết tại đây

Tin liên quan
Công khai ngân sách nhà nước năm 2021 (tiếp theo)    09/05/2022
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    05/05/2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022    05/05/2022
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    27/04/2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021    27/04/2022
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    27/04/2022
Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách được bổ sung năm 2022 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    27/04/2022
Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách được bổ sung năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    27/04/2022
Quyết định Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022    27/04/2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021    25/04/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!