Công khai trong lĩnh vực KH&CN Công khai trong lĩnh vực KH&CN

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019

Tin liên quan
Công khai tài sản công năm 2022    20/03/2023
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022    20/02/2023
Quyết định 247 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023    29/12/2022
Quyết định 248 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    29/12/2022
Quyết định 249 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    29/12/2022
Quyết định 233 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    07/12/2022
QĐ 232 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn tác động môi trường công trình Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    26/10/2022
QĐ 230 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    26/10/2022
QĐ 229 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất công trình Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    26/10/2022
QĐ 218 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Rà phá bom mìn thuộc dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    26/10/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!