Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển
11/05/2020

     Tháng 8/1995, tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước - bà Nguyễn Thị Bình đã công bố việc khởi xướng Phong trào Năng suất – Chất lượng trong Thập niên Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất (1996 – 2005) theo sáng kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục TCĐLCL) thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Cũng tại Hội nghị này, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã thông báo về việc thiết lập một giải thưởng trong lĩnh vực chất lượng: Giải thưởng Chất lượng Việt Nam. Giải thưởng chính thức triển khai từ năm 1996.

     Đến năm 2009, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được hình thành trên cơ sở hoạt động 13 năm Giải thưởng Chất lượng Việt Nam và do Thủ tướng Chính phủ trao tặng hằng năm, bao gồm: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Đây là giải thưởng duy nhất được quy định chính thức trong hệ thống pháp luật thông qua Luật, Nghị định, Thông tư.

     Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Việt Nam nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất l­ượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dư­ơng (Global Performance Excellence Award – GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality Organisation – APQO). GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBA), GTCLQG của Hoa Kỳ. GTCLQG được trao giải không chỉ có ý nghĩa nhằm tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn được xem như mô hình chuẩn mực cho doanh nghiệp để xây dựng và vận hành, với các tiêu chí đều dựa trên nguyên tắc hiện đại bao trùm mọi khía cạnh hoạt động của tổ chức (như việc hướng tới khách hàng được thể hiện ở Tiêu chí 3, quản lý và phát triển nguồn nhân lực được thể hiện ở Tiêu chí 5, quản lý các quá trình được thể hiện ở Tiêu chí 6 của giải thưởng,…) và các phương pháp quản lý hiện đại như ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, 5S,…

     Về các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

     Các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là cơ sở hướng dẫn tổ chức tự xem xét, đánh giá và là căn cứ xét giải thưởng cũng như đưa ra phản hồi của hội đồng xét thưởng tới các tổ chức tham dự. Giải thưởng chất lượng quốc gia được đánh giá theo các tiêu chí sau đây:

     1. Vai trò của lãnh đạo tổ chức;

     2. Chiến lược hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp;

     3. Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường;

     4. Đo lường, phân tích và quản lý tri thức;

     5. Quản lý, phát triển nguồn nhân lực;

     6. Quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp;

     7. Kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

     Về lợi ích của doanh nghiệp khi tham dự giải thưởng

     · Giúp nhân viên hiểu rõ tầm nhìn, giá trị, chính sách và mục tiêu của doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy sự đóng góp của toàn thể nhân viên vào hoạt động chung của tổ chức.

     · Là cơ hội để doanh nghiệp tự xem xét, đánh giá lại tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý điều hành chung, hệ thống quản lý chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng của tổ chức.

     · Là cơ hội truyền thông, quảng bá rộng rãi tới khách hàng và cộng đồng đối với các doanh nghiệp đạt giải thưởng. Doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia sẽ được quảng bá, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về tổ chức, doanh nghiệp mình; được sử dụng biểu tượng của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp

     · Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

     Triển khai Công văn số 318/TĐC-TCCL ngày 10/02/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chỉ đạo chỉ đạo các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành và Hiệp hội doanh nghiệp đề xuất các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020. Tiền Giang triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia từ năm 1998, đến năm 2019 có 18 doanh nghiệp đăng ký với 46 lượt tham dự, đạt 44 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - trong đó có 02 Giải vàng Chất lượng Quốc gia.

     Để hiểu rõ về GTCLQG và được hướng dẫn chi tiết, Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang. Địa chỉ: 39 Trưng Trắc, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 0273 3971 189 - Fax: 0273 3872 176 - Email: cctcdlcl@tiengiang.gov.vn

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả quy định về trao đổi, xử lý văn bản điện tử    12/08/2022
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng gói thầu “Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức, hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015” năm 2022    12/08/2022
GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG    14/07/2022
Giới thiệu về mã số mã vạch và hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch    13/06/2022
Kết quả hoạt động thanh tra vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2022    09/06/2022
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang    09/06/2022
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ    10/02/2022
Tổ chức đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, gắn với nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021    22/11/2021
MỞ RỘNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ    22/11/2021
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển    11/05/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết