Thông tin khoa học Thông tin khoa học

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập
     Chiều ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực...
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
1. Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật xử lý nước thải nhiễm mặn ...
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021 Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021
1. Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Lạp xưởng Cai Lậy" cho sản phẩm...
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021 Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021
1. Nghiên cứu xây dựng mô hình trợ giúp xã hội cho người cao tuổi tại Trung tâm Công tác xã...
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
1.Nghiên cứu xây dựng các mô hình vườn sầu riêng áp dụng kỹ thuật tiên tiến phục hồi sau hạn mặn...