Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Văn bản điều hành (VB mới) Văn bản điều hành (VB mới)

Tìm thấy 143 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
111/2022/NĐ-CP 31-12-2022 Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 102-lượt Xem
202/QĐ-SKH&CN 28-10-2022 Quyết định số 202/QĐ-SKH&CN ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao Danh mục vị trí việc làm cho các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 114-lượt Xem
3068/QĐ-UBND 15-11-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang 114-lượt Xem

Văn bản mới Văn bản mới

 Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
 Quyết định số 202/QĐ-SKH&CN ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao Danh mục vị trí việc làm cho các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết