Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính phải tạo ra sản phẩm phục vụ người dân

Sáng ngày 24/4, Ủy ban dân nhân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm sơ kết, đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và cải cách hành chính (CCHC). Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Về thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh theo Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chế độ công vụ được đẩy mạnh, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19. Về công bố, công khai, nhập dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC) vào cơ sở dữ liệu quốc gia, đến nay, UBND tỉnh ban hành 09 quyết định để công bố danh mục 356 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã và cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia, nâng tổng số TTHC của tỉnh hiện có là 2.025 TTHC. Về cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ.

Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đã triển khai đến tất cả các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh, đến cấp huyện và cấp xã, ngoài ra còn triển khai cho 25 cơ quan ngành dọc, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; có 2.033 TTHC và được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.tiengiang.gov.vn, trong đó, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: 76 thủ tục, mức độ 3: 1.140 thủ tục, mức độ 4: 817 thủ tục. Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 13/04/2020, tổng số hồ sơ số hóa vào phần mềm Một cửa điện tử (bao gồm mức 2, mức 3 và mức 4) là 158.485 hồ sơ; tổng số hồ sơ đã giải quyết là 150.495 hồ sơ; tổng số hồ sơ đang giải quyết là 7.990 hồ sơ. Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống bưu điện với 19 cơ quan sở, ngành và 11 UBND thành phố, huyện, thị xã.

Theo kiến nghị của sở, ngành địa phương việc liên thông tích hợp các phần mềm dùng chung của tỉnh với các phần mềm tác nghiệp chuyên ngành của các Bộ, ngành triển khai còn gặp nhiều khó khăn do chưa có sự liên kết, chia sẻ; tốc độ đường truyền số liệu chuyên dùng đến sở, ngành, huyện và cấp xã nhưng chưa ổn định...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, cần xây dựng kế hoạch, mở rộng ứng dụng CNTT vào CCHC có tính chuyên nghiệp cao; lãnh đạo đơn vị cần thay đổi tư duy, nhận thức trong việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; tập trung vào đầu tư CNTT nhằm tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống người dân, nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống tội phạm; xây dựng kế hoạch triển khai chọn 02 huyện nông thôn mới làm điểm về Chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT; tạo ra phong trào để người dân có thể tiếp cận CNTT rộng rãi và ứng dụng thiết thực hơn trong giải quyết TTHC.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!