Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

(Thành lập theo Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 10/10/2019

của UBND tỉnh Tiền Giang)

Chức năng:

Là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ cung cấp thông tin tuyên truyền, công khai, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công, tình hình xử lý, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Mục tiêu

- Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

- Giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất.

Nhiệm vụ

- Công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định;

- Tiếp nhận, xử lý; phối hợp xử lý hoặc báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm;

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ

- Tổ Tiếp nhận và trả kết quả;

- Tổ Hành chính - Tổng hợp - Kỹ thuật;

- Tổ Giám sát.

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273. 3993838

- Đường dây nóng: 0273. 3976398

- Email: trungtampvhcc@tiengiang.gov.vn

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo một trong những cách sau:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ Cổng dịch vụ công

- Thông qua dịch vụ Bưu chính công ích

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang theo Quyết định số 4175/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

I. Ngành Xây dựng

II. Ngành Giao thông vận tải

III. Ngành Tài nguyên và Môi trường

IV. Ngành Thông tin và Truyền thông

V. Ngành Y tế

VI. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VII. Ngành Nội vụ

VIII. Ngành Kế hoạch và Đầu tư

IX. Ngành Công Thương

X. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

XI. Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

XII. Ngành Tư pháp

XIII. Ngành Khoa học và Công nghệ

XIV. Ngành Ngoại vụ

XV. Ngành Tài chính

XVI. Ngành Giáo dục và Đào tạo

XVII. Ngành Công an

XVIII. Ngành Bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

STT

Quầy làm việc

Tên sở, ngành

Điện thoại

1

 Quầy số 1

 Công an tỉnh

3993840

3993841

2

 Quầy số 2

 Bảo hiểm xã hội tỉnh

3993842

3

 Quầy số 3

 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

3993843

4

 Quầy số 4

 Sở Xây dựng

3993844

5

 Quầy số 5

 Sở Giao thông vận tải

3993845

6

 Quầy số 6

 Sở Tài nguyên và Môi trường

3993846

7

 Quầy số 7 

(Bưu điện)

 - Sở Tài chính
 - Sở Khoa học và Công nghệ
 - Sở Giáo dục và Đào tạo
 - Sở Ngoại vụ

3993847

8

 Quầy số 8

 Sở Thông tin và Truyền thông

3993848

9

 Quầy số 9

 Sở Y tế

3993849

10

 Quầy số 10

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3993850

11

 Quầy số 11

 Sở Nội vụ

3993851

12

 Quầy số 12

 Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

3993852 - 3993853

13

 Quầy số 13

 Sở Công Thương

3993889

14

 Quầy số 14

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3993890

15

 Quầy số 15

 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

3993891

16

 Quầy số 16

 Sở Tư pháp;
 Phòng trợ giúp pháp lý

3993892 - 3993893

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Truy cập vào trang dịch vụ công  http://dichvucong.tiengiang.gov.vn -> Chọn Nộp Hồ sơ trực tuyến

2. Chọn Cơ quanLĩnh vực cần nộp hồ sơ à Chọn Tìm kiếm

3. Chọn vào nút Chọn tại thủ tục cần nộp hồ sơ (Có thể chọn nút Chi tiết -> Chọn Thành phần hồ sơ để tải về các Biểu mẫu)

4. Nhập các thông tin cần thiết, chọn các Biểu mẫu nộp kèm -> Chọn Đồng ý và tiếp tục

5. Chọn Hình thức nhận kết quả -> Đồng ý và tiếp tục

6. Nhập Mã xác nhận -> Chọn Nộp hồ sơ để hoàn tất.

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lấy số thứ tự tại máy bắt số tự động, ngồi ghế chờ nghe gọi đến lượt để tới quầy nộp hồ sơ.

Bước 2: Công chức, viên chức tại các quầy hướng dẫn và thực hiện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Hồ sơ đầy đủ sẽ được tiếp nhận, tổ chức, cá nhân nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả. Trên Giấy tiếp nhận có Mã hồ sơMã vạch giúp cho việc tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không đúng quy định hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết, tổ chức, cá nhân nhận Giấy từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Nộp phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính có tính phí.

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRA CỨU TÌNH TRẠNG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Cách 1: Tổ chức, cá nhân quét Mã vạch có trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả tại máy tra cứu đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Cách 2: Tổ chức, cá nhân truy cập vào trang dịch vụ công http://dichvucong.tiengiang.gov.vn -> Chọn mục Tra cứu hồ sơ -> Nhập mã hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ -> chọn Tìm kiếm

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG SAU KHI NHẬN KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cách 1: Đánh giá trực tiếp

Đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức, viên chức Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua màn hình cảm ứng đặt tại các quầy giao dịch.

Cách 2: Đánh giá trực tuyến

Truy cập vào trang dịch vụ công  http://dichvucong.tiengiang.gov.vn -> Chọn mục Đánh Giá để Đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức, viên chức Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!