Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Tổng hợp đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Nông nghiệp năm 2022

 

Tính từ ngày 16/12/2021 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp 04 kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực Nông nghiệp bao gồm:

1. Giấy chứng nhận số 1744/CN-SKH&CN ngày 24 tháng 12 năm 2021 cho nhiệm vụ (dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở: "Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang"; Chủ nhiệm: Thạc sĩ Nguyễn Hồ Đức Toàn; Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Châu Thành.

2. Giấy chứng nhận số 1745/CN-SKH&CN ngày 24 tháng 12 năm 2021 cho nhiệm vụ (đề tài cấp tỉnh: "Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi mùa vụ sản xuất nông nghiệp trên nền đất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực khó khăn vùng ngọt hóa Gò Công"; Chủ nhiệm: Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang; Đồng chủ nhiệm: Trần Thanh Phong; Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang.

3. Giấy chứng nhận số 1747/CN-SKH&CN ngày 24 tháng 12 năm 2021 cho nhiệm vụ (dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở: "Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang"; Chủ nhiệm: Thạc sĩ Nguyễn Thị Lạc; Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy.

4. Giấy chứng nhận số 426/CN-SKH&CN ngày 31 tháng 3 năm 2022 cho nhiệm vụ (đề tài cấp tỉnh: "Đánh giá thực trạng môi trường đất và phân vùng thích nghi nông nghiệp tỉnh Tiền Giang theo hướng biến đổi khí hậu và nước biển dâng"; Chủ nhiệm: Tiến sĩ Vũ Ngọc Hùng; Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp.


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!