Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Tọa đàm tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 586/KH-SKH&CN ngày 14/5/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021,Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã tổ chức buổi tọa đàm về "Công tác cải cách hành chính" gắn với tuyên truyền 6 nhiệm vụcải cách hành chính năm 2021; trong đó tập trung thảo luận 2 nhiệm vụ gồm (1) cải cách thủ tục hành chính, (2) xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Mục đích của tổ chức tọa đàm nhằm:

- Khái quát tổng thể công tác cải cách hành chính tại Chi cục;nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

 - Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể tham gia góp phần đầy mạnh công tác cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của Chi cục.

- Kết hợp công tác tọa đàm để tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2021 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Chủ đề tham gia tọa đàm gồm: "Thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và công tác phối hợp với bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Chi cục" và "Tổ chức đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021".

Với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chi cục đã tổ chức buổi tọa đàm với sự tham dự đầy đủ của công chức, viên chức và người lao động (CC, VC, NLĐ)nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng dịch. Chi cụcbố trí công chức ngồi có khoảng cách tại phòng họp của Chi cục, đồng thời ứng dụng Google Meet để kết nối trực tuyến với VC, NLĐtại cơ sở 2 của Trung tâm Kỹ thuật và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Nhờ có sự tham gia đầy đủ củaCC, VC, NLĐ, buổi tọa đàm diễn ra hết sức sôi nổi; các viên chức, người lao động ở điểm cầu trực tuyến vẫn tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho buổi tọa đàm.

Chủ đề các bài tham luận rất sát với thực tiễn công việc tại Chi cục nên nhận được nhiều ý kiến đóng góp về chuyên môn gắn với nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021. Buổi tọa đàm để tuyên tuyền cải cách hành chính đã đạt được mục đích đề ra. Đồng thời, qua buổi tọa đàm, lãnh đạo, CC, VC, NLĐ của đơn vị có dịp ngồi lại với nhau để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc, đóng góp ý kiến cải tiến cho công việc chuyên môn một cách thẳng thắn, nghĩa tình. Qua đó, mọi người hiểu được công việc của nhau rõ hơn, tạo sự đồng cảm và củng cố khối đoàn kết trong nội bộ Chi cục.

Huỳnh Thái Phụng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!