Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở KH&CN năm 2021

Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính,

cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở KH&CN năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ có 64 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết áp dụng cơ chế một cửa , một cửa liên thông gồm 4 lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng: trong đó mức độ 3 là 03 thủ tục, mức độ 4 là 60 thủ tục. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được Giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện  tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 hoàn thành từ tháng 09/2021.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngay 25 tháng 6 năm 2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

- Thực hiện niêm yết, công khai kịp thời, đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại trụ sở cơ quan cho cá nhân, tổ chức biết.

- Tất cả các hồ sơ giải quyết TTHC được công chức phụ trách lĩnh vực lưu theo quy định chuyên ngành, scan và nhập vào Phần mềm Một cửa điện tử đúng quy định.

- Thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên trang thông tin điện tử, trang dịch vụ hành chính công của tỉnh theo đúng quy định./.

Văn phòng Sở KH&CN


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!