Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Tiền Giang tăng 6 bậc về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019

Kết quả này được công bố tại Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index) năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019, được tổ chức vào sáng ngày 19/5/2020
 

    Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu trong 17 Bộ, ngành về Chỉ số PAR năm 2019; đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số này là Bộ Giao thông vận tải. Kết quả Chỉ số PAR năm 2019 của các tỉnh, thành phố, tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 90,09%, thấp nhất là tỉnh Bến Tre với 73,87%.

     Đối với tỉnh Tiền Giang, Chỉ số PAR năm 2019 tăng 6 bậc so với năm 2018, với tổng điểm đạt được là 79,68 điểm, đứng vị trí 48/63 tỉnh, thành thuộc nhóm C, đạt kết quả chỉ số từ 70% đến dưới 80%. Về chỉ số SIPAS 2019, tỉnh Tiền Giang đạt 83,39%.

    Bộ tiêu chí xác định PAR index cấp tỉnh được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần. Trong đó, điểm số 08 lĩnh vực PAR index 2019 tỉnh Tiền Giang đạt được cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (70,59 điểm); Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (87,10 điểm); Cải cách thủ tục hành chính (88,76 điểm); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (71,38 điểm); Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (81,06 điểm); Cải cách tài chính công (69,04 điểm); Hiện đại hóa nền hành chính (86,23 điểm); Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh (79,94 điểm).

    Được biết, đây là năm thứ 8 liên tiếp Bộ Nội vụ thực hiện công bố Chỉ số PAR của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và là năm thứ 3 liên tiếp công bố Chỉ số SIPAS trên toàn quốc.

Nguồn: tiengiang.gov.vn (CNSH)


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!