Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Thực hiện Cải cách hành chính gắn với xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và chủ trương học tập suốt đời tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 2703/QĐ-UBND. Trong đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao; đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là một nội dung quan trọng trong cải cách hành chính - cải cách chế độ công vụ.

Để thực hiện các nhiệm vụ liên quan, năm 2022 Ban lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) tổ chức tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 31/12/2021 thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Kế hoạch số 88/KH-SKH&CN ngày 20/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022. Đồng thời, Chi cục kết hợp triển khai Kế hoạch số 676/KH-SKH&CN ngày 01/6/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập; đã tổ chức cho công chức, viên chức xây dựng kế hoạch học tập và viết cam kết học tập suốt đời năm 2022.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy phục vụ nhân dân; từ đầu năm 2022, Chi cục rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của công chức, viên chức trong đơn vị để đăng ký cho công chức, viên chức tham gia các lớp theo Kế hoạch số 223/KH-SKH&CN ngày 28/02/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022, theo thông báo chiêu sinh của Trường chính trị Tiền Giang và của các đơn vị khác khi nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và chức danh quy hoạch được phê duyệt. Kết quả đến hết quý I/2022, Chi cục đã cử 09 lượt công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng các nghiệp vụ như: Nghiệp vụ Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương; Bồi dưỡng ngạch cán sự tại Trường Chính trị; Kỹ năng nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; Kiến thức, nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, 02 công chức (lãnh đạo phòng) tại Chi cục đang tiếp tục tham gia lớp đào tạo sau đại học chuyên ngành Quản lý công.

Việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức kết hợp thực hiện chủ trương học tập suốt đời có tác động tích cực nâng cao ý thức, khát vọng học tập trong công chức, viên chức tại Chi cục; thúc đẩy tinh thần "học, học nữa, học mãi" để vươn lên hoàn thiện bản thân, thích ứng và phát triển trong một xã hội không ngừng vận động. Thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có tính chuyên nghiệp và có tinh thần phục vụ hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính - Cải cách chế độ công vụ trên địa bàn tỉnh.

Huỳnh Thái Phụng

          Phòng Nghiệp vụ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!