Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức tiếp xúc, đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách  thủ tục hành chính; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch số 288/KH-SKH&CN ngày 10/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính.

- Mục đích:

+ Cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

+ Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân gặp phải trong thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính.

- Đối tượng tham gia:

+ Cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

+ Lãnh đạo Sở chủ trì điều hành Buổi tiếp xúc, đối thoại.

+ Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị; công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính.

- Hình thức tổ chức:

+ Trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức gặp phải trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trường hợp tổ chức, cá nhân được mời dự Buổi đối thoại vì lý do khách quan có báo cáo với Ban Tổ chức vắng mặt và gửi ý kiến phản ánh, kiến nghị, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ gửi kết quả trả lời, giải đáp.

+ Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại Buổi đối thoại nếu chưa thể giải đáp ngay, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền, đơn vị tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét giải quyết.

- Nội dung đối thoại:

+ Giải đáp những vướng mắc của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành
chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ.

+ Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian, địa điểm:

+ Thời gian: Đợt 1: Dự kiến tháng 7/2021 (Trung tâm Kỹ thuật và Công nghê Sinh học phối hợp Phòng Quản lý khoa học thực hiện); Đợt 2: Dự kiến tháng 10/2021 (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện).

+ Địa điểm:

Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, số 385 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang./.

Chi tiết cụ thể trong Kế hoạch số 288/KH-SKH&CN: /documents/73476/34899536/Ke_hoach_tiep_xuc_doi_thoai_2021_20210315022727756750_signed20210316092551.pdf/a670f700-42e2-4bc2-b1d5-80ad984e6bd4

Văn phòng Sở KH&CN


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!