Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát nội dung và tính toán chi phí thực hiện đối với 01 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

Kết quả rà soát về nội dung và tính toán chi phí thực hiện thủ tục hành chính được thực hiện theo các biểu mẫu Phụ lục VII và Phụ lục IX Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Sau khi rà soát, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được cắt giảm đi 5,95%.

* Kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật

- Kiến nghị sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ: bãi bỏ các quy định về các thành phần hồ sơ mà người nhập khẩu có thể lựa chọn phương án nộp hoặc không nộp, bao gồm Danh mục hàng hóa (nếu có); Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có); Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu có); Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có); Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có) để tổ chức, cá nhân không tốn chi phí và thời gian cho việc chuẩn bị những thành phần hồ sơ không mang tính bắt buộc.  

- Kiến nghị sửa đổi Mẫu số 01 của Phụ lục III kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ-CP: Bỏ thông tin về "Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý (nếu có)" trong biểu mẫu. Do "Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý" không được quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP, cho nên việc tồn tại "Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý" trong Mẫu số 01 là thừa thông tin.

* Kiến nghị sửa đổi nội dung TTHC

Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (được công bố tại Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ):

- Về cách thức thực hiện: Kiến nghị sửa đổi nội dung "Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan kiểm tra…" thành "Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Một cửa ….".

- Về thành phần hồ sơ: Kiến nghị cắt giảm hẳn các thành phần hồ sơ mà theo quy định người nhập khẩu có thể nộp hoặc không nộp, bao gồm: Danh mục hàng hóa (nếu có); Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có); Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu có); Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có); Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

Bảo Sơn (VP Sở)


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!