Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày 25/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 311/KH-SKH&CN về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, việc tuyên truyền cải cách hành chính nhằm mục đích:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang nói chung và công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ nói riêng.

- Nâng cao tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin và sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công.

Để đạt được mục đích đề ra, yêu cầu công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, liên tục, đầy đủ các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của nhà nước; đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nội dung thiết thực với người dân và doanh nghiệp; đồng thời, gắn với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

Văn phòng Sở    


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!