Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 28/01/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ kèm theo Quyết định này bao gồm 03 thủ tục:

- Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 là Quyết định số 3560/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 3560/QĐ-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2021. Theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) không còn thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên quan cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc loại 5 và loại 8 có thể nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 08 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội). Thành phần và số lượng hồ sơ được quy định tại Quyết định số 3560/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Huỳnh Thái Phụng - Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ: /documents/73476/36172588/283_qd_2022.pdf/ed441be2-489f-4bed-90da-f5b9a1640bd0


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Thông báo Về việc tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023    14/02/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!