Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Ngày 24 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau: Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ: 1. Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (đối với dự án địa phương quản lý) - 2.000419.000.00.00.H58; 2. Thủ tục thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (đối với dự án địa phương quản lý) - 2.000912.000.00.00.H58; 3. Thủ tục chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (đối với dự án địa phương quản lý) - 2.000905.000.00.00.H58; 4. Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (đối với dự án địa phương quản lý) - 2.000895.000.00.00.H58./.
Đính kèm QUYẾT ĐỊNH 214- DM TTHC SHTT BỊ BÃI BỎ/documents/73476/38706085/QUY%E1%BA%BET+%C4%90%E1%BB%8ANH+214-+DM+TTHC+SHTT+B%E1%BB%8A+B%C3%83I+B%E1%BB%8E.pdf/8e2c67e3-f7ab-45fa-8d99-0e84cbd76a0d

Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
HỘI THẢO “Những giải pháp hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại một số thị trường xuất khẩu trọng điểm”    01/12/2022
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!