Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Căn cứ Kế hoạch số 176/KH-SKH&CN ngày 15/02/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang về tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022;

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Kế hoạch số 142/KH-TĐC về việc điều tra, khảo sát tình hình THPL trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Với mục đích yêu cầu để đánh giá tình hình, thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác thi hành pháp luật. Từ đó, đề ra giải pháp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện các nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2.

Trong đó, hình thức điều tra, khảo sát thông qua phiếu điều tra, khảo sát đối với các hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 cụ thể là: đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, dầu nhờn, thép cốt bê tông. Đối tượng chủ yếu được điều tra, khảo sát:

+ Tổ chức cá nhân (đối tượng công ty/doanh nghiệp/hộ kinh doanh) có liên quan trực tiếp đến việc THPL trong lĩnh vực quản lý nhà nước về nhập khẩu và lưu thông sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

+ CBCC (CBCC - đơn vị cơ quan QLNN) có liên quan trực tiếp đến việc THPL hoặc có am hiểu đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2. 

Công tác điều tra, khảo sát tình hình THPL trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 giúp đảm bảo cho công tác theo dõi THPL có tính thường xuyên, có chiều sâu; gắn kết giữa theo dõi THPL với xây dựng pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

Vương Thị Mỹ ThanhChi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

Đính kèm:

+ Kế họach 142/KH-TĐC 

/documents/73525/42423619/142-KH_%C4%90TKS-2022.PDF/5ea9fce9-5563-40e9-b8da-3c92f6286418

+ Mẫu Phiếu điều tra - khảo sát dành cho đối tượng Công ty/Doanh nghiệp/hộ kinh doanh

/documents/73525/42423619/PHIEU_KHAO_SAT_DIEU_TRA_THPL_DOANH_NGHIEP..docx/01ea37ac-6fff-47d2-960c-a864d2ad3114

Mẫu Phiếu điều tra - khảo sát dành cho đối tượng CBCC - đơn vị cơ quan QLNN

/documents/73525/42423619/PHIEU_KHAO_SAT_DIEU_TRA_THPL_CBCC_CQQLNN.docx/5418ab7c-a0ca-46a0-aa99-fc9727a7d177


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!