Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 

Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và hướng dẫn chủ nhiệm, cơ quan chủ trì đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

 Kết quả đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang cấp Giấy chứng nhận số 1464/CN-KH&CN ngày 25 tháng 10 năm 2022 cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở:

Dự án sản xuất thử nghiệm: "Hoàn chỉnh quy trình canh tác và xử lý ra hoa nhãn E-dor (Dimocarpus longan Lour) tại địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang";

 Chủ nhiệm: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Hâu;

 Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Cần Thơ.


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!