Thanh tra Thanh tra

Kết quả Thanh tra chuyên ngành năm 2020 về an toàn bức xạ hạt nhân và phương tiện đo nhóm 2 trong y tế

     Thực hiện Kế hoạch năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang, Thanh tra Sở đã tiến hành cuộc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và phương tiện đo nhóm 2 trong y tế. Đối tượng của cuộc thanh tra là các cơ sở có sử dụng thiết bị X-quang và phương tiện đo nhóm 2 (huyết áp kế, máy đo điện tim, máy đo điện não) trong chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

     Qua kiểm tra, xem xét thực tế tại 36 cơ sở y tế, Đoàn thanh tra ghi nhận: Các cơ sở y tế hầu hết đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật năng lượng nguyên tử trong việc xin cấp phép khi tiến hành hoạt động bức xạ; Bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; Trang bị đầy đủ liều kế cá nhân và đọc liều đúng quy định; Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 12 tháng/1 lần cho nhân viên bức xạ và trang bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên bức xạ. Việc lưu giữ hồ sơ được thực hiện nghiêm túc gồm: hồ sơ xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ, hồ sơ kỹ thuật thiết bị, hồ sơ về nhân viên bức xạ, hồ sơ theo dõi sức khỏe của nhân viên bức xạ.

     Bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở y tế chưa thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong y tế như: Người phụ trách an toàn bức xạ chưa được cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ; Nhân viên bức xạ có Giấy chứng nhận đào tạo đã hết hiệu lực; Không lưu giữ kết quả kiều kế của nhân viên bức xạ; Chưa thực hiện đúng việc kiểm định máy và kiểm xạ phòng theo đúng chu kỳ; Chưa thực hiện báo cáo hoạt động an toàn bức xạ định kỳ hàng năm; Chưa kiểm định lại huyết áp kế và máy đo điện tim theo quy định.

     Đoàn thanh tra đã yêu cầu các cơ sở khắc phục những thiếu sót trên trong thời gian quy định. Chánh Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cơ sở vi phạm về kiểm xạ định kỳ nơi làm việc của nhân viên bức xạ theo Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đã được Đoàn thanh tra yêu cầu chấn chỉnh trước đó nhưng không thực hiện.

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ


Tin liên quan
Lịch tiếp công dân năm 2021    05/04/2023
Kết luận thanh tra về An toàn bức xạ và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong y tế năm 2022    29/07/2022
Biên bản về viết kết thúc việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập    05/01/2022
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Giám đốc Sở    05/01/2022
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết quả Thanh tra chuyên ngành năm 2020 về an toàn bức xạ hạt nhân và phương tiện đo nhóm 2 trong y tế    11/05/2020

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!