Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Những giải pháp hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu tiềm năng” Hội thảo “Những giải pháp hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu tiềm năng”
     Ngày 01/12/2022, tại thành phố Mỹ Tho, Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp với...
Công bố Biểu trưng chỉ dẫn địa lý quốc gia Việt Nam Công bố Biểu trưng chỉ dẫn địa lý quốc gia Việt Nam
(Chinhphu.vn) - Biểu trưng chỉ dẫn địa lý quốc gia Việt Nam sẽ trở thành một dấu hiệu quan trọng...
Hội nghị triển khai công tác quản lý nhãn hiệu chứng nhận “lạp xưởng Cai Lậy” và “kẹo khóm Tân Phước” Hội nghị triển khai công tác quản lý nhãn hiệu chứng nhận “lạp xưởng Cai Lậy” và “kẹo khóm Tân Phước”
     Một trong những nội dung của nhiệm vụ khoa học Xây dựng, quản lý và phát...
Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa
Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa được ký kết tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha...

Văn bản 3.0 Văn bản 3.0

Không tìm thấy văn bản!