Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
1. Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật xử lý nước thải nhiễm mặn ...
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021 Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021
1. Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Lạp xưởng Cai Lậy" cho sản phẩm...
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021 Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021
1. Nghiên cứu xây dựng mô hình trợ giúp xã hội cho người cao tuổi tại Trung tâm Công tác xã...
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
1.Nghiên cứu xây dựng các mô hình vườn sầu riêng áp dụng kỹ thuật tiên tiến phục hồi sau hạn mặn...
CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022 CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022
Thư chúc tết Chào mừng năm mới 2022 và Tết cổ truyền Nhâm Dần, đại diện Ban Giám đốc Sở...
Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang
Ngày 24/12/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá...
Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí
Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí Ngày 08/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang...
Kết quả Dự án Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Kết quả Dự án Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Kết quả Dự án Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới...
Lịch sử kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020) Lịch sử kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020)
Kết quả nghiên cứu đề tài: Lịch sử kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020 ) ...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!