Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

MỞ RỘNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ

Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; trong năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Quản lý IMS tư vấn cho 32 UBND cấp xã công bố, áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng TCVN 9001:2015. Sau 2 năm triển khai Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang, từ năm 2019 đến nay, tổng cộng 172 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đạt tỉ lệ 100 %.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Việc áp dụng ISO trong hoạt động của UBND cấp xã là khâu quan trọng để đồng bộ hiệu quả cải cách hành chính các cấp. Việc đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức thuần thục kiến thức chuyên môn và nâng cao kỹ năng giải quyết công việc, hình thành phương pháp làm việc khoa học, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong các hoạt động chuyên môn. Từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của UBND cấp xã, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện nhanh chóng, đúng quy trình, đúng pháp luật, được người dân, doanh nghiệp đồng thuận và đánh giá cao.

               Phạm Minh Tiến - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Thông báo Về việc tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023    14/02/2023
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả quy định về trao đổi, xử lý văn bản điện tử    12/08/2022
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng gói thầu “Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức, hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015” năm 2022    12/08/2022
GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG    14/07/2022
Giới thiệu về mã số mã vạch và hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch    13/06/2022
Kết quả hoạt động thanh tra vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2022    09/06/2022
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang    09/06/2022
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ    10/02/2022
Tổ chức đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, gắn với nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021    22/11/2021

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!