Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

MỞ RỘNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ MỞ RỘNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ
Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ...
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển
     Tháng 8/1995, tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội,...
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam
     Cách đây 70 năm - ngày 20/01/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc...
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
        Nhằm triển khai Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của...
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
Nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 353/KH-SKH&CN ngày 14/12/2018 của Sở Khoa học và...
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
      Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-TĐC ngày 03/12/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!