An toàn bức xạ - Hạt nhân An toàn bức xạ - Hạt nhân

Khảo sát theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thẩm định, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ năm 2021 Khảo sát theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thẩm định, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ năm 2021
Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn...
Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ KT-XH” Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ KT-XH”
Hội thảo trực tuyến "Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ KT-XH" Ngày 28/8/2021 , Hội...
Những điểm mới của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ Những điểm mới của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ
Ngày 09/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành...
Lớp tập huấn “Kiến thức an toàn bức xạ và phụ trách an toàn trong y tế” Lớp tập huấn “Kiến thức an toàn bức xạ và phụ trách an toàn trong y tế”
Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ Tiền Giang, thực hiện kế hoạch số...
Lớp tập huấn “Kiến thức an toàn bức xạ trong y tế” Lớp tập huấn “Kiến thức an toàn bức xạ trong y tế”
Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ Tiền Giang, thực hiện kế hoạch số...
Phát triển kính hiển vi mới Phát triển kính hiển vi mới
      SiriusX-một công ty khởi nghiệp có trụ sở ở Ai Len đang ở giai đoạn cuối...
Hoạt động kiểm tra chất lượng các thiết bị X quang của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Hoạt động kiểm tra chất lượng các thiết bị X quang của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học
Cùng với sự phát triển khoa học và công nghệ, kỹ thuật bức xạ và hạt nhân đã và đang được ứng...
Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Nhằm thực hiện chủ trương hợp tác, liên kết trong công tác đào tạo cán bộ cho ngành năng lượng...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!