Thanh tra và phòng chống tham nhũng Thanh tra và phòng chống tham nhũng

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021


Tin liên quan
Ban hành Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    27/10/2022
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021    28/04/2022
Bộ Khoa học và Công nghệ: triển khai thanh tra hành chính và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014    20/04/2015

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!