Thông báo Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2022 Thông báo Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2022
Chi tiết tại đây: /documents/73476/41561991/CV_11_Ho_tro_truyen_thong_cuoc_thi_y_tuong_khoi_ng_20220428020010169171.PDF/77e313b7-6cc4-4141-94f2-22c49506b6af
Câu chào Câu chào
  Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.
Luật Phòng chống ma túy Luật Phòng chống ma túy
Luật Phòng chống ma túy đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022
Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Căn cứ Công văn số 30/QGPCTT ngày 11/5/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022, Ủy ban...
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
1. Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật xử lý nước thải nhiễm mặn ...