Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023

Thực hiện Quyết đinh số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 10 hàng năm là "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam", ngày 15/3/2023, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023.

 


Tin liên quan
Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    25/05/2023
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 - 2023    26/04/2023
Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở KH&CN    13/04/2023
Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở KH&CN    13/04/2023
Lịch tiếp công dân năm 2021    05/04/2023
Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023    24/03/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Công khai tài sản công năm 2022    20/03/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2022    16/03/2023
VĂN BẢN MỚI