Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội

     Ngày 27/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo nội dung giao ước thi đua; đăng ký thi đua và kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2022. Trên cơ sở đó, 06 đơn vị trong Khối đã nhất trí ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị với quyết tâm lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nội dung sau:

  1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
  2. Thực hiện tốt cải cách hành chính.
  3. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
  4. Xây dựng Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  5. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng.
  6. Cơ quan giữ vững an toàn về an ninh trật tự.
  7. Thực hiện tốt văn hóa công sở.

Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Lịch tiếp công dân năm 2021    05/04/2023
Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022    05/04/2023
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Giám đốc Sở    05/04/2023
Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023    24/03/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2023 - 2024    09/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Hướng dẫn Định hướng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ năm 2023 - 2024    21/02/2023
Biên bản Kết thúc việc Niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập    21/02/2023
VĂN BẢN MỚI