←Trở về
NỘI DUNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Loại kết quả Chưa cập nhật
Nơi quản lý Chưa cập nhật
Cấp quản lý Cơ sở
Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bao gói điều biến khí (Modified atmosphere Packaging-MAP) nhằm nâng cao giá trị một số loại rau quả xuất khẩu và tiêu dùng trong nước
Chủ nhiệm Cao Văn Hùng, ThS
Mã số đề tài 2006-02-252
Học hàm Không có
Học vị Đại học
Giới tính Nam
Cơ quan chủ trì Viện Cơ điện NN và CN sau thu hoạch
Cơ quan chủ quản Bộ NN và PTNT
Cơ quan phối hợp
Bộ/Ngành/Tỉnh chủ quản Tiền giang
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 0
Thuộc gian bắt đầu 2004
Thời gian kết thúc 2006
Năm viết báo cáo 0
Nơi viết báo cáo
Từ khóa Bao gói điều biến khí; MAP; Bảo quản rau quả; Công nghệ sau thu hoạch
Tóm tắt Tổng quan về hiện trạng bảo quản bằng Modified atmosphere packaging - MAP trên thế giới và Việt Nam đối với rau quả nói chung và 9 loại rau quả: vải, xoài, cam, bưởi, mận, bắp cải, đậu cô ve, hành tây và rau mùi tầu. Xác định qui trình công nghệ bảo quản bằng MAP cho 9 loại rau quả nói trên. Thiết kế phần mềm hỗ trợ tra cứu bảo quản MAP rau quả. Xây dựng mô hình sản xuất và tính toán hiệu quả kinh tế
Số đĩa CDRom 0
File Liên hệ sở khoa học công nghệ