←Trở về
NỘI DUNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Loại kết quả Chưa cập nhật
Nơi quản lý Chưa cập nhật
Cấp quản lý Cơ sở
Tên đề tài Vấn đề nhân dân giám sát các cơ quan dân cử ở nước ta hiện nay
Chủ nhiệm Đặng Đình Tân, TS
Mã số đề tài 2006-46-157
Học hàm Không có
Học vị Đại học
Giới tính Nam
Cơ quan chủ trì Học viện CTQT Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ quản Học viện CTQT Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp
Bộ/Ngành/Tỉnh chủ quản Tiền giang
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 0
Thuộc gian bắt đầu
Thời gian kết thúc 2006
Năm viết báo cáo 0
Nơi viết báo cáo
Từ khóa Giám sát; Kiểm tra; Cơ quan dân cử
Tóm tắt Làm rõ cơ sở lý luận của việc nhân dân giám sát các cơ quan dân cử. Phân tích thực trạng và tìm nguyên nhân việc nhân dân giám sát các cơ quan dân cử ở nước ta hiện nay. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm phát huy vai trò nhân dân thực hiện quyền giám sát các cơ quan dân cử trong những năm sắp tới
Số đĩa CDRom 0
File Liên hệ sở khoa học công nghệ