←Trở về
NỘI DUNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Loại kết quả Chưa cập nhật
Nơi quản lý Chưa cập nhật
Cấp quản lý Cơ sở
Tên đề tài Đánh giá tương đương sinh học chế phẩm hai thành phần amoxicilin và acid clavulanic
Chủ nhiệm Trần Tử An, TS
Mã số đề tài 2006-64-099
Học hàm Không có
Học vị Đại học
Giới tính Nam
Cơ quan chủ trì Trường ĐH Dược Hà Nội
Cơ quan chủ quản Bộ Y tế
Cơ quan phối hợp
Bộ/Ngành/Tỉnh chủ quản Tiền giang
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 0
Thuộc gian bắt đầu
Thời gian kết thúc 2006
Năm viết báo cáo 0
Nơi viết báo cáo
Từ khóa Vigentin; Augmentin; Amoxicilin; Clavulanic; Thuốc kháng sinh
Tóm tắt Xây dựng phương pháp phân tích toàn diện, phù hợp từ khâu xử lý mẫu tới phân tích định lượng. Đã thẩm định phương pháp phân tích Amox và Clav với độ chọn lọc cao, độ đúng, độ chính xác, tính chọn lọc, giới hạn định lượng, khoảng tuyến tính và độ ổn định trong quá trình bảo quản. Đánh giá tính khả dụng của viên nén Vigentin 500/125 mg trên người tình nguyện. Đánh giá tương đương sinh học của viên nén dài bao film vigentin 500/125 mg và viên nén dài bao film Augmentin 500/125 mg
Số đĩa CDRom 0
File Liên hệ sở khoa học công nghệ