←Trở về
NỘI DUNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Loại kết quả Chưa cập nhật
Nơi quản lý Chưa cập nhật
Cấp quản lý Cơ sở
Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng qui trình tổng thể, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, ứng dụng cho hội nghị truyền hình (video-conferencing) - Nghiên cứu khảo sát tình hình triển khai dịch vụ hội nghị truyền hình trên thế giới và ở Việt Nam
Chủ nhiệm Trần Hồng Quân, TS
Mã số đề tài 2006-10-263
Học hàm Không có
Học vị Đại học
Giới tính Nam
Cơ quan chủ trì Viện KHKT Bưu điện
Cơ quan chủ quản Học viện Công nghệ BCVT
Cơ quan phối hợp
Bộ/Ngành/Tỉnh chủ quản Tiền giang
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 0
Thuộc gian bắt đầu 2003
Thời gian kết thúc 2005
Năm viết báo cáo 0
Nơi viết báo cáo
Từ khóa Hội nghị truyền hình; An toàn thông tin; An ninh thông tin; Bảo mật thông tin
Tóm tắt Trình bày các khái niệm cơ bản và các ứng dụng của hội nghị truyền hình. Dự báo xu thế phát triển của dịch vụ hội nghị truyền hình. Nêu tình hình triển khai các dịch vụ hội nghị truyền hình trên thế giới. Đánh giá tình hình triển khai hội nghị truyền hình tại Việt Nam. Trình bày các công nghệ hội nghị truyền hình, IP và ISDN. Giới thiệu các nhà cung cấp và khai thác dịch vụ hội nghị truyền hình. Đánh giá các thiết bị hội nghị truyền hình trên thế giới cũng như khả năng phát triển các thiết bị này tại Việt Nam
Số đĩa CDRom 0
File Liên hệ sở khoa học công nghệ