←Trở về
NỘI DUNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Loại kết quả Chưa cập nhật
Nơi quản lý Chưa cập nhật
Cấp quản lý Cơ sở
Tên đề tài Đánh giá kiến thức, thực hành và điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm, đề xuất giải pháp can thiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm truyền thống của tỉnh Hà Tây
Chủ nhiệm Phan Thị Kim, GS,TS
Mã số đề tài 2006-64-269
Học hàm Không có
Học vị Đại học
Giới tính Nam
Cơ quan chủ trì Cục ATVS Thực phẩm
Cơ quan chủ quản Bộ Y tế
Cơ quan phối hợp
Bộ/Ngành/Tỉnh chủ quản Tiền giang
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 0
Thuộc gian bắt đầu 2004
Thời gian kết thúc 2005
Năm viết báo cáo 0
Nơi viết báo cáo
Từ khóa An toàn thực phẩm; Làng nghề; Hà Tây
Tóm tắt Mô tả thực trạng tình hình vệ sinh tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ở các làng nghề thuộc 3 xã: La Phù, Ước Lễ và Nhị Khê của tỉnh Hà Tây. Đánh giá thực trạng kiến thức và thực hành về an toàn vệ sinh thực phẩm của cán bộ quản lý cấp xã, người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm ở các làng nghề thuộc 3 xã trên. Đề xuất giải pháp khả thi nhằm nâng cao nhận thức, thực hành về an toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động, người quản lý và cải thiện tình hình vệ sinh các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ở các làng nghề của tỉnh Hà Tây
Số đĩa CDRom 0
File Liên hệ sở khoa học công nghệ