←Trở về
NỘI DUNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Loại kết quả Chưa cập nhật
Nơi quản lý Chưa cập nhật
Cấp quản lý Cơ sở
Tên đề tài Hoàn thiện công nghệ tự động trong chế tạo, lắp ráp, hàn vỏ tàu thuỷ nhằm nâng cao chất lượng đóng tàu thuỷ cỡ lớn - Thảo đồ cắt tôn tàu chở sà lan LASH tổng đoạn đáy 10 P+T
Chủ nhiệm Nguyễn Văn Chí, KS
Mã số đề tài 2006-34-267
Học hàm Không có
Học vị Đại học
Giới tính Nam
Cơ quan chủ trì Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Nam Triệu
Cơ quan chủ quản
Cơ quan phối hợp
Bộ/Ngành/Tỉnh chủ quản Tiền giang
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 0
Thuộc gian bắt đầu 2003
Thời gian kết thúc 2005
Năm viết báo cáo 0
Nơi viết báo cáo
Từ khóa Đóng tàu; Công nghiệp tàu thuỷ
Tóm tắt Giới thiệu các bản vẽ thảo đồ cắt tôn tàu chở sà lan LASH tổng đoạn đáy 10 P+T
Số đĩa CDRom 0
File Liên hệ sở khoa học công nghệ