KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Tiêu đề Cấp quản lý Kết thúc Xem
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bao gói điều biến khí (Modified atmosphere Packaging-MAP) nhằm nâng cao giá trị một số loại rau quả xuất khẩu và tiêu dùng trong nước
Cơ sở
2006
Chi tiết
Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học rút ra cho Việt Nam
Cơ sở
2006
Chi tiết
Vấn đề nhân dân giám sát các cơ quan dân cử ở nước ta hiện nay
Cơ sở
2006
Chi tiết
Đánh giá tương đương sinh học chế phẩm hai thành phần amoxicilin và acid clavulanic
Cơ sở
2006
Chi tiết
Nghiên cứu giải pháp, chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho khoa học và công nghệ ở Việt Nam
Cơ sở
2006
Chi tiết
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ mới
Cơ sở
2006
Chi tiết
Xây dựng quy trình sản xuất lúa an toàn, chất lượng cao tại tỉnh Tiền Giang
Cơ sở
2006
Chi tiết
Nghiên cứu xây dựng qui trình tổng thể, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, ứng dụng cho hội nghị truyền hình (video-conferencing) - Nghiên cứu khảo sát tình hình triển khai dịch vụ hội nghị truyền hình trên thế giới và ở Việt Nam
Cơ sở
2005
Chi tiết
Đánh giá kiến thức, thực hành và điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm, đề xuất giải pháp can thiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm truyền thống của tỉnh Hà Tây
Cơ sở
2005
Chi tiết
Hoàn thiện công nghệ tự động trong chế tạo, lắp ráp, hàn vỏ tàu thuỷ nhằm nâng cao chất lượng đóng tàu thuỷ cỡ lớn - Thảo đồ cắt tôn tàu chở sà lan LASH tổng đoạn đáy 10 P+T
Cơ sở
2005
Chi tiết