Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Tài liệu tổng kết hoạt động ngành Khoa học và Công nghệ năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023

        
        
        Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ngành Khoa học và Công nghệ năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023.
 
        Chủ trì: 
        - Ông Phạm Văn Trọng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 
        - Ông Dương Văn Bon - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
 
        Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 26/12/2022 (Thứ hai).
        Địa điểm: Phòng họp số 3 - Trung tâm hội nghị tỉnh (số 6C, đường Rạch Gầm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)
 
 
 
        Danh mục tài liệu:
 
        6. Kết quả hoạt động Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dich vụ Khoa học và Công nghệ năm 2022 (Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dich vụ Khoa học và Công nghệ)
        12. Triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Gò Công Đông (Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệ huyện Gò Công Đông)
 
 
 
 
        

Tin liên quan
Lịch tiếp công dân năm 2021    05/04/2023
Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022    05/04/2023
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Giám đốc Sở    05/04/2023
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2023 - 2024    09/03/2023
Hướng dẫn Định hướng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ năm 2023 - 2024    21/02/2023
Biên bản Kết thúc việc Niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập    21/02/2023
Thông báo Về việc tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023    14/02/2023
Thông báo về việc đánh giá Cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước    08/02/2023
Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2022    13/01/2023
Thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thoả ước Strasbourg) phiên bản 2023.01    10/01/2023

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!