Triển khai dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong sản xuất rau ăn quả trên địa bàn thị xã Gò Công - tỉnh Tiền Giang”

Phòng Quản lý khoa học

Thị xã Gò Công, vùng rau lớn thứ 2 của tỉnh với đa dạng chủng loại rau ăn lá, rau ăn quả đồng thời là đô thị lớn thứ hai của tỉnh giữ vai trò trung tâm giao thương của các huyện phía Đông với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, từ đó diện tích canh tác rau, đậu các loại không ngừng tăng lên qua các năm từ 45.454 ha năm 2015 đến nay diện tích canh tác tăng lên 46.496 ha (Niên giám thống kê Tiền Giang, 2021). Tuy nhiên, những năm gần đây do tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu (hạn, mặn diễn ra thường xuyên) gây nhiều ảnh hưởng đến canh tác rau đặc biệt các loại rau ăn quả. Đỉnh điểm là hai đợt hạn mặn mùa khô 2015 - 2016 và mùa khô 2019 - 2020 làm tình trạng thiếu nước kéo dài, có lúc 5 tháng liên tiếp thị xã không tái sản xuất được rau màu. Song song đó là các chủ trương của tỉnh về định hướng tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển công nghệ cao đòi hỏi phải tìm ra những mô hình mới, những tiến bộ công nghệ để đáp ứng sản xuất cho nông dân tại địa phương. Do vậy, để thích ứng với biến đổi khí hậu, thay đổi mô hình canh tác rau ăn quả truyền thống ngoài đồng, cần có mô hình canh tác mới vừa đảm bảo tạo ra sản phẩm an toàn, vừa quản lý được sâu bệnh và dinh dưỡng, nước tưới.

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-SKH&CN về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: dự án sản xuất thử nghiệm "Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong sản xuất rau ăn quả trên địa bàn thị xã Gò Công - tỉnh Tiền Giang". Đề tài này do Kỹ sư Trần Nguyễn làm chủ nhiệm, cơ quan chủ trì là Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Gò Công.

1. Mục tiêu:

- Nhận chuyển giao và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng dưa leo và cà chua bi theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong nhà màng, phù hợp với điều kiện canh tác tự nhiên tại thị xã Gò Công;

 - Xây dựng mô hình trồng dưa dưa leo (diện tích: 500 m2; 3 vụ, 1.500 kg/vụ), cà chua bi (diện tích: 500 m2, 2 vụ, 1.200 kg/vụ) ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong nhà màng để tạo ra sản phẩm rau ăn quả đạt an toàn vệ sinh thực phẩm (dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng);

- Đào tạo, tập huấn cho 2 kỹ thuật viên của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Gò Công.

2. Nội dung:

- Khảo sát chọn hộ và đánh giá chất lượng nguồn nước

- Tiếp nhận và xây dựng mô hình nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt theo yêu cầu kỹ thuật trồng dưa leo, cà chua bi.

- Tiếp nhận qui trình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa leo, cà chua bi.

- Xây dựng mô hình canh tác dưa leo, cà chua bi trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình sau 03 vụ trồng dưa leo và 02 vụ trồng cà chua bi.

3. Thời gian nghiên cứu: 18 tháng.

4. Đơn vị ứng dụng: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Gò Công

Tin liên quan
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2022    16/03/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước    08/12/2022
Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2022 - 2023    24/11/2022
Về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2022 - 2023    24/11/2022
Triển khai dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong sản xuất rau ăn quả trên địa bàn thị xã Gò Công - tỉnh Tiền Giang”    04/11/2022
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2021    26/10/2022
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2021    26/10/2022