Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2022

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
          PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
               
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TRIỂN KHAI NĂM 2022
Số
TT
Tên nhiệm vụ  Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Thời gian
 thực hiện
Cấp Lĩnh vực Số
Quyết định/
 Ngày ban hành
Đơn vị ban hành Ghi chú
1 Lịch sử Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 - 2020) CN. Nguyễn Văn Nhã Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang 18 tháng Tỉnh Khoa học xã hội 3562/QĐ-UBND 16/12/202 UBND tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
2 Nghiên cứu xâm nhập mặn nhằm đề xuất các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang  ThS. Trần Minh Tuấn Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 24 tháng Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 3674/QĐ-UBND 23/12/2021 UBND tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
3 Nghiên cứu sử dụng vaccin phù hợp đối với bệnh Newcastle trên gà tại tỉnh Tiền Giang. ThS. Hồ Huỳnh Mai Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tiền Giang 30 tháng Tỉnh Nông nghiệp 3834/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
4 Xây dựng mặt Geoid 2D và 3D cục bộ lưới cao độ code nền cho thành phố Mỹ Tho TS. Cao Nguyên Thi
TS. Trần Anh Tú (Đồng chủ nhiệm)
Trường Đại học Tiền Giang 24 tháng Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 1696/QĐ-UBND
ngày 15/6/2022
UBND tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
5 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu hút đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven sông Tiền - tỉnh Tiền Giang ThS. Trần Minh Đức
ThS. Nguyễn Hoàng Khuyên (Đồng chủ nhiệm)
Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang 18 tháng Tỉnh Khoa học xã hội 2387/QĐ-UBND
ngày 29/8/2022
UBND tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
6 Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hura,1923) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang KS. Nông Thành Thái Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang 24 tháng Cơ sở Nông nghiệp 271/QĐ-SKH&CN 27/12/2021 UBND tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
7 Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hura,1923) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang CN. Nguyễn Phước Ái Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang 45 tháng Cơ sở Kỹ thuật công nghệ 17/QĐ-SKH&CN 09/02/2022 UBND tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
8 Thực nghiệm trồng rau, hoa trong nhà màng ứng dụng công nghệ tiết kiệm nước ThS. Trần Thị Cẩm Nhung Trung tâm Khuyến nông và DVNN Tiền Giang 24 tháng Cơ sở Nông nghiệp 70/QĐ-SKH&CN 31/3/2022 UBND tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
9 Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong sản xuất rau ăn quả trên địa bàn thị xã Gò Công - tỉnh Tiền Giang ThS. Trần Nguyễn Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Gò Công 18 tháng Cơ sở Nông nghiệp 87/QĐ-SKH&CN 25/4/2022 UBND tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
10 Khảo sát, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022 ThS. Nguyễn Thành Long Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang 09  tháng Cơ sở Kỹ thuật công nghệ 152/QĐ-SKH&CN 25/7/2022 UBND tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
11 Xây dựng mô hình công tác xã hội đối với người cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang ThS. Trần Quang Vinh Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang 24 tháng Cơ sở Khoa học xã hội 163/QĐ-UBND
ngày 12/8/2022
UBND tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
12 Nghiên cứu, khảo nghiệm giống lúa mới triển vọng tại Tiền Giang ThS. Trần Thị Thanh Thúy Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Tiền Giang 30 tháng Cơ sở Nông nghiệp 193/QĐ-SKH&CN
ngày 05/10/2022
UBND tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
13 Nghiên cứu giáo dục kỷ luật tích cực đối với học sinh các trường trung học phổ học thông nhằm giảm thiểu bạo lực học đường tại tỉnh Tiền Giang TS Lê Thị Loan
ThS Huỳnh Ngọc Minh (Đồng CN)
Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang 24 tháng Tỉnh Khoa học xã hội 2988/QĐ-UBND 
ngày 27/10/2022
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
14 Hoàn thiện các quy trình công nghệ và xây dựng mô hình sản xuất một số sản phẩm từ trái sầu riêng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang PGS.TS Bạch Long Giang Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 18 tháng Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 3109/QĐ-UBND 
ngày 09/11/2022
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
15 Xây dựng quy trình trồng chuyên canh và khai thác sản phẩm gia tăng cây chuối sáp cấy mô tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ThS. Huỳnh Thị Huế Trang Trường Đại học Tiền Giang 30 tháng Cơ sở Nông nghiệp 198/QĐ-SKH&CN 
ngày 26/10/2022
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
16 Giải pháp đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non tỉnh Tiền Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ThS. Nguyễn Vĩnh Toàn
ThS.Võ Thị Trúc Giang (Đồng CN)
Trường Đại học Tiền Giang 24 tháng Cơ sở Khoa học xã hội 218/QĐ-SKH&CN 
ngày 22/11/2022
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang - Xem QĐ triển khai đề tài KHCN (tại đây) 
                   

Tin liên quan
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2022    16/03/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước    08/12/2022
Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2022 - 2023    24/11/2022
Về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2022 - 2023    24/11/2022
Triển khai dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong sản xuất rau ăn quả trên địa bàn thị xã Gò Công - tỉnh Tiền Giang”    04/11/2022
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2021    26/10/2022
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2021    26/10/2022