Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2021

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TiỀN GIANG
          PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
               
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TRIỂN KHAI NĂM 2021
Số
TT
Tên nhiệm vụ  Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Thời gian
 thực hiện
Cấp Lĩnh vực Số
Quyết định/
 Ngày ban hành
Đơn vị ban hành Ghi chú
1 Nghiên cứu xây dựng các mô hình vườn sầu riêng áp dụng kỹ thuật tiên tiến phục hồi sau hạn mặn và thích ứng với xâm nhập mặn ở xã Tam Bình và xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang TS. Nguyễn Hồng Thủy
TS. Lê Quốc Điền (Đồng CN)
KS. Nguyễn Văn Mẫn (Đồng CN)
Trường Đại học Tiền Giang 24 tháng Tỉnh Nông nghiệp 4297/QĐ-UBND
ngày 30/12/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
2 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống báo bia tự động, tích hợp
 hiệu chỉnh súng bộ binh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho trường bắn súng bộ binh của tỉnh Tiền Giang
Ths. Nguyễn Duy Khánh Viện Vũ khí 24 tháng Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 4298/QĐ-UBND
ngày 30/12/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
3 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 TS. Hồ Đức Hùng
Ths Dương Văn Bon (Đồng CN)
Viện nghiên cứu khoa học giáo dục 18 tháng Tỉnh Khoa học xã hội 785/QĐ-UBND
ngày 01/4/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
4 Áp dụng mô hình CDIO để xây dựng các chương trình đào tạo tiên tiến nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tiền Giang Trường Đại học Tiền Giang TS. Nguyễn Viết Thịnh Trường Đại học Tiền Giang 30 tháng Tỉnh Khoa học xã hội 1250/QĐ-UBND
ngày 19/5/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
5 Tuyển chọn và trồng thử nghiệm một số giống cỏ sinh trưởng, phát triển,năng suất và chất lượng tốt làm thức ăn chăn nuôi gia súc ăn cỏ phù hợp điều kiện tự nhiên tại địa phương Ths. Nguyễn Thị Thủy Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn 24 tháng Tỉnh Nông nghiệp 1251/QĐ-UBND
ngày 19/5/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
6 Nghiên cứu chiết xuất cao định chuẩn từ lá mãng cầu xiêm (annona muricata) thu hái ở tỉnh Tiền Giang định hướng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Dược sĩ Đặng Thị Xuân Quyên Công ty Cổ phần dược phẩm Tipharco 24 tháng Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 1252/QĐ-UBND
ngày 19/5/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
7 Nghiên cứu các giải pháp công nghệ để nâng cao chất lượng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ths. Lê Vĩnh Nguyên Hân
TS Trần Thị Minh Tú
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang 36 tháng Tỉnh Nông nghiệp 1523/QĐ-UBND
ngày 14/6/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
8 Hoàn thiện các quy trình sản xuất để đa dạng hóa các sản phẩm từ nguồn mãng cầu xiêm (Annona muricata L.) tỉnh Tiền Giang TS. Phạm Văn Thịnh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 18 tháng Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 1748/QĐ-UBND
ngày 02/7/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
9 Phân tích, đánh giá nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ths Nguyễn Thị Đậm
TS Trần Văn Hùng
Ngân hàng NN- chi nhánh tỉnh Tiền Giang 18 tháng Tỉnh Khoa học xã hội 1749/QĐ-UBND
ngày 02/7/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
10 Nghiên cứu xác định tác nhân và xây dựng quy trình quản lý tổng hợp bệnh xơ đen mít và bệnh xì mủ trên cây mít tại Tiền Giang Ths Nguyễn Huy Cường Viện Cây ăn quả miền Nam 30 tháng Tỉnh Nông nghiệp 2960/QĐ-UBND
ngày 03/11/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
11 Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Lạp xưởng Cai Lậy" cho sản phẩm lạp xưởng Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cử nhân, Luật sư Huỳnh Kim Thủy Chi nhánh Công ty Cổ phần sở hữu công nghiệp Investip (Tp Hà Nội) 24 tháng Cơ sở Khoa học xã hội 292/QĐ-SKH&CN
ngày 10/12/2020
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang  
12 Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Kẹo khóm Tân Phước"cho sản phẩm kẹo khóm của huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Cử nhân, Luật sư Nguyễn An Ngọc Chi nhánh Công ty Cổ phần sở hữu công nghiệp Investip (Tp Hà Nội) 24 tháng Cơ sở Khoa học xã hội 293/QĐ-SKH&CN
ngày 10/12/2020
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang  
13 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Dưa hấu Gò Công" cho sản phẩm dưa hấu Gò Công, tỉnh Tiền Giang Luật sư Dương Thành Long Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và sở hữu trí tuệ Ciptek 18 tháng Cơ sở Khoa học xã hội 312/QĐ-SKH&CN
ngày 28/12/2020
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang  
14 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) "Gạo Gò Công" cho sản phẩm gạo Gò Công, tỉnh Tiền Giang TS Cao Văn Phụng Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và sở hữu trí tuệ Ciptek 18 tháng Cơ sở Khoa học xã hội 311/QĐ-SKH&CN
ngày 28/12/2020
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang  
15 Nghiên cứu xây dựng mô hình công tác xã hội trong trường học tại tỉnh Tiền Giang. TS Huỳnh Văn Chẩn Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia tp Hồ Chí Minh 30 tháng Cơ sở Khoa học xã hội 33/QĐ-SKH&CN
ngày 29/01/2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang  
16 Nghiên cứu tác nhân gây hại, xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh hại và điểm trình diễn kỹ thuật sản xuất khoai mỡ theo hướng an toàn. Ths Đặng Thùy Linh
KS. Nguyễn Thị Thảo
Viện Cây ăn quả miền Nam 30 tháng Cơ sở Nông nghiệp 44/QĐ-SKH&CN
ngày 08/3/2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang  
17 Công nhận vườn đầu dòng xoài cát Hòa Lộc tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang KS. Trần Văn Trọng
Ths. Phạm Văn Thanh
Trung tâm dịch vụ NN huyện Cái Bè 30 tháng Cơ sở Nông nghiệp 135/QĐ-SKH&CN
ngày 29/6/2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang  
18  Nhân rộng mô hình quản lý tổng hợp sâu đục trái chôm chôm tại Cai Lậy - Tiền Giang KS Đặng Quốc Chương Viện Cây ăn quả miền Nam 24 tháng Cơ sở Nông nghiệp 183/QĐ-SKH&CN
ngày 18/10/2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang  

Xem các quyết định triển khai tại đây: Cấp tỉnh va Cấp cơ sở 


Tin liên quan
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2022    16/03/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước    08/12/2022
Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2022 - 2023    24/11/2022
Về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2022 - 2023    24/11/2022
Triển khai dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong sản xuất rau ăn quả trên địa bàn thị xã Gò Công - tỉnh Tiền Giang”    04/11/2022
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2021    26/10/2022
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2021    26/10/2022