Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2022

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
                 
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ NGHIỆM THU NĂM 2022
                     
Số
TT
Tên nhiệm vụ  Chủ nhiệm Cơ quan
chủ trì
Xếp
 loại
Cơ quan ứng dụng Cấp Lĩnh vực Số Quyết định/ Ngày ban hành Đơn vị ban hành Ghi chú
1 Lịch sử Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 - 2020) KS. Nguyễn Ngọc Trầm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang Đạt Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang Tỉnh Khoa học xã hội 3561/QĐ-UBND, ngày 16/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)
2 Hoàn thiện và nhân rộng mô hình canh tác rau ứng dụng công nghệ thủy canh và sử dụng giá thể hữu cơ phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị của tỉnh Tiền Giang ThS. Nguyễn Thị Xuân Lan Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang Đạt Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang Tỉnh Nông nghiệp 3563/QĐ-UBND, ngày 16/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)
3 Nghiên cứu thiết kế chế tạo đạn cao su bắn trên súng AK, AR15 phục vụ trấn áp, giải tán đám đông ThS. Lê Đức Trí
ThS. Nguyễn Văn Dũng
Viện Vũ khí Xuất sắc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 3760/QĐ-UBND, ngày 29/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)
4 Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi mùa vụ sản xuất nông nghiệp trên nền đất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực khó khăn vùng ngọt hóa Gò Công TS. Nguyễn Văn Khang
TS. Trần Thanh Phong (Đồng chủ nhiệm)
Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang Xuất sắc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ NN Tiền Giang Tỉnh Nông nghiệp 3761/QĐ-UBND, ngày 29/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)
5 Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang GS. TS. BS. Tạ Văn Trầm Bệnh viên đa khoa Trung tâm Tiền Giang Xuất sắc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang; Bệnh viên đa khoa Trung tâm Tiền Giang Tỉnh Y dược 3812/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)
6 Nghiên cứu ứng dụng tin sinh học (Bioinformatics) và công nghệ gen để chọn lọc, bảo tồn và phát triển một số nguồn gen quý phục vụ công tác sản xuất cây giống Xoài cát Hòa Lộc và Vú sữa Vĩnh Kim ở Tiền Giang ThS. Vũ Thị Huyền Trang Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Đạt Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ NN Tiền Giang Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 3813/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)
7 Nghiên cứu biến tính bột gạo bằng tổ hợp Enzyme phân nhánh và Maltogenic Amylase - ứng dụng sản xuất bánh hủ tiếu và bún tươi cho người bệnh đái tháo đường và béo phì TS. Lê Quang Trí
Ths Phạm Đỗ Trang Minh
Trường Đại học Tiền Giang Đạt Trường Đại học Tiền Giang; Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN Tiền Giang Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 3814/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)
8 Đánh giá thực trạng môi trường đất và phân vùng thích nghi nông nghiệp tỉnh Tiền Giang theo hướng biến đổi khí hậu và nước biển dâng TS. Vũ Ngọc Hùng Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Đạt Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang Tỉnh Nông nghiệp 945/QĐ-UBND, ngày 31/3/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)
9 Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ThS. Nguyễn Thị Lạc Phòng NN &PTNT huyện Cai Lậy Đạt Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
huyện Cai Lậy; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cai Lậy.
Cơ sở Nông nghiệp 258/QĐ-SKH&CN,
 ngày 22/12/2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)
10 Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ThS. Nguyễn Hồ Đức Toàn Trung tâm Dịch vụ NN huyện Châu Thành Xuất sắc  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Châu
Thành.
Cơ sở Nông nghiệp 259/QĐ-SKH&CN,
 ngày 22/12/2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)
11 Hoàn thiện máy vun luống trồng dưa hấu và một số loại hoa màu tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ThS. Nguyễn Minh Cảnh
ThS. Lê Minh Đúng
Sở Công thương tỉnh Tiền Giang Đạt Cơ sở cơ khí Quốc Thái (xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Cơ sở Kỹ thuật công nghệ 272/QĐ-SKH&CN,
 ngày 27/12/2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)
12 Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận "Mai chiếu thủy nu Gò Công", tỉnh Tiền Giang CN. Đào Phương Hạnh Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Sở hữu trí tuệ Ciptek Xuất sắc Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây Cơ sở Khoa học xã hội 08/QĐ-SKH&CN,
 ngày 04/01/2022
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)
13 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 - 2025 TS. Trần Văn Hùng Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang Xuất sắc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang. Cơ sở Khoa học xã hội 122/QĐ-SKH&CN,
 ngày 17/6/2022
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)
14 Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang KS. Trần Văn Định
KS. Trần Văn Trọng (Đồng CN)
Phòng NN &PTNT
 huyện Cái Bè
Đạt Trung tâm Dịch vụ
 NN huyện Cái Bè
Cơ sở Nông nghiệp 209/QĐ-SKH&CN,
 ngày 03/11/2022
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang - Xem  Quyết định công nhận kết quả thực hiện NV KHCN (tại đây)

Tin liên quan
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2022    16/03/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước    08/12/2022
Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2022 - 2023    24/11/2022
Về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2022 - 2023    24/11/2022
Triển khai dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong sản xuất rau ăn quả trên địa bàn thị xã Gò Công - tỉnh Tiền Giang”    04/11/2022
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2021    26/10/2022
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2021    26/10/2022