Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2021

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TiỀN GIANG
          PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
                 
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ NGHIỆM THU NĂM 2021
                     
Số
TT
Tên nhiệm vụ  Chủ nhiệm Cơ quan
chủ trì
Xếp
 loại
Cơ quan ứng dụng Cấp Lĩnh vực Số Quyết định/ Ngày ban hành Đơn vị ban hành Ghi chú
1 Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật xử lý nước thải nhiễm mặn PGS,TS Lê Hùng Anh Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường Đạt Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng & Dịch vụ KHCN Tiền Giang; Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 4296/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
2 Điều kiện cần và đủ cho đối ngẫu trong tối ưu vector
 và áp dụng
TS Trần Hồng Mơ Trường Đại học
 Tiền Giang
Đạt Trường Đại học
 Tiền Giang
Tỉnh Khoa học tự nhiên 4295/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
3 Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm nguồn nguyên liệu cây sả và tinh dầu sả tỉnh Tiền Giang" PGS,TS Bạch Long Giang Trường Đại học
 Nguyễn Tất Thành
Đạt Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 4304/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
4 Nghiên cứu, khảo sát, đo đạc, phân tích, lập cơ sở dữ liệu và bản đồ GIS về phông phóng xạ tỉnh Tiền Giang Cử nhân Tô Hoàng Duy Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang Đạt Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 4300/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
5 Xây dựng quy trình xử lý trái mít, trái sầu riêng chín đồng loạt bằng dung dịch ethephon, bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng TS Lê Hữu Hải
TS Nguyễn Văn Khang (Đồng CN)
Trường Đại học Tiền Giang Đạt Phòng KT thị xã Cai Lậy; Phòng NN&PTNT huyện Cai Lậy Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 4301/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
6  "Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao sản xuất 100 ha thanh long
 (Hylocereus undatus) vùng Chợ Gạo, Tiền Giang"
Ths Nguyễn Tuấn Phong Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ KHCN Tiền Giang Đạt Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang; Phòng NN&PTNT huyện Chợ Gạo; Công ty TNHH Long Việt xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo Tỉnh Nông nghiệp 760/QĐ-UBND, ngày 31/3/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
7 Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn thanh long kiểu mẫu ứng dụng công nghệ cao" thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao sản xuất 100 ha thanh long (Hylocereus undatus) vùng Chợ Gạo, Tiền Giang Ths Phan Hà
TS Nguyễn Văn Hòa (Đồng CN); KS Nguyễn Văn Mẫn (Đồng CN)
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang Đạt Sở KH&CN Tiền Giang; Sở NN&PTNT Tiền Giang Tỉnh Nông nghiệp 761/QĐ-UBND, ngày 31/3/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
8 Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại làm tăng phẩm chất trái thanh long đáp ứng thị trường tiêu thụ thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao sản xuất 100 ha thanh long (Hylocereus undatus) vùng Chợ Gạo, Tiền Giang Ths Nguyễn Thành Hiếu Viện Cây ăn quả miền Nam Đạt Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Tiền Giang; Phòng NN&PTNT huyện Chợ Gạo Tỉnh Nông nghiệp 762/QĐ-UBND, ngày 31/3/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
9  "Hỗ trợ xây dựng nhà máy sơ chế, đóng gói, bảo quản thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao sản xuất 100 ha thanh long (Hylocereus undatus) vùng Chợ Gạo, Tiền Giang" Cử nhân Võ Văn Sang
TS Nguyễn Văn Phong
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ KHCN Tiền Giang Đạt Công ty TNHH Long Việt Tỉnh Kỹ thuật công nghệ 763/QĐ-UBND, ngày 31/3/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
10  "Tiền Giang - Nhân vật chí" Ts Lê Văn Tý Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang Xuất sắc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang Tỉnh Khoa học xã hội 1788/QĐ-UBND, ngày 08/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  
11 "Nghiên cứu xây dựng mô hình trợ giúp xã hội cho người cao tuổi tại Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang";  Ths Phan Văn Vân Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh Tiền Giang Xuất sắc Trung tâm công tác xã hội Tiền Giang Cơ sở Khoa học xã hội 307/QĐ-SKH&CN,
 ngày 28/12/2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang  
12 Phục tráng giống lúa VD 20 tại Tiền Giang Ths Trần Thị Thanh Thúy Trung tâm Khuyến nông & Dịch vụ nông nghiệp Tiền Giang Đạt Trung tâm Khuyến nông & Dịch vụ nông nghiệp Tiền Giang Cơ sở Nông nghiệp 308/QĐ-SKH&CN,
 ngày 28/12/2020
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang  
13 Thử nghiệm nuôi ghép cá măng biển (Chanos chanos) với tôm sú (Penaeus monodon) trong mô hình quảng canh cải tiến tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang Ts Trương Khắc Hiếu Trường ĐH Tiền Giang Đạt Phòng NN&PTNT huyện Tân Phú Đông Cơ sở Nông nghiệp 313/QĐ-SKH&CN,
 ngày 29/12/2020
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang  
14 "Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang";  Ths Nguyễn Thị Thanh Tuyền Phòng NN&PTNT huyện Tân Phước, Tiền Giang Xuất sắc Phòng NN&PTNT huyện Tân Phước, Tiền Giang; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phước. Cơ sở Nông nghiệp 232/QĐ-SKH&CN,
 ngày 07/12/2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang  

Tin liên quan
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2022    16/03/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước    08/12/2022
Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2022 - 2023    24/11/2022
Về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2022 - 2023    24/11/2022
Triển khai dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong sản xuất rau ăn quả trên địa bàn thị xã Gò Công - tỉnh Tiền Giang”    04/11/2022
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2021    26/10/2022
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2021    26/10/2022