Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2022 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2022
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG           PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC   ...
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2022 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2022
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC            ...
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày 09 tháng 9 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và hướng dẫn chủ...
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày 08 tháng 9 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và hướng dẫn chủ...
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
    Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và...
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2021 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2021
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TiỀN GIANG            PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC   ...
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2021 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2021
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TiỀN GIANG           PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC   ...
Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận với khoa học công nghệ Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận với khoa học công nghệ
Ngày 7-10, tại Hội trường UBND xã Mỹ Tân, (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Tiền Giang phối hợp Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ...
Nỗ lực đưa thành tựu khoa học công nghệ vào cuộc sống Nỗ lực đưa thành tựu khoa học công nghệ vào cuộc sống
Ngày 3-10, tại UBND xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến...
Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập
     Chiều ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) đồng bộ, hiệu quả, hiện đại...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
Ngày 07/6/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1613/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ...
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
1. Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật xử lý nước thải nhiễm mặn ...
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021 Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021
1. Nghiên cứu xây dựng mô hình trợ giúp xã hội cho người cao tuổi tại Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang ...