Danh sách cán bộ Danh sách cán bộ

STT Họ tên Chức vụ
Văn phòng Sở
1
Dương Văn Bon Giám đốc Sở
2
Lê Quang Khôi Phó Giám đốc Sở
3
Lê Hồng Châu Chánh Văn phòng
4
Nguyễn Thị Diệu Dung Kế toán trưởng
5
Tạ Công Đức Chánh Thanh tra
6
Lê Minh Đúng Phó Trưởng phòng
7
Phan Hà Trưởng phòng Quản lý Khoa học
8
Nguyễn Trúc Phương Phó chánh Thanh tra
9
Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Chánh văn phòng
10
Nguyễn Minh Nhựt Quang Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học
11
Hồ Thị Giàu Chuyên viên chính
12
Đồng Hữu Tế Thế Chuyên viên chính
13
Ngô Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên
14
Tô Hoàng Duy Chuyên viên
15
Lê Thị Liên Phương Chuyên viên
16
Nguyễn Minh Thư Chuyên viên
17
Vũ Thị Vân Chuyên viên
18
Bùi Nhân Tôn Chuyên viên
19
Huỳnh Đặng Thùy Trang Chuyên viên
20
Phạm Võ Minh Thư Chuyên viên
21
Nguyễn Thị Hồng Thúy Văn thư
22
Nguyễn Thị Châu Nghi Kế toán
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1
Cao Thanh Hùng Chi cục trưởng
2
Nguyễn Thành Long Phó Chi cục trưởng
3
Nguyễn Thị Ánh Thu Trưởng phòng HC-TH
4
Trần Thành Lợi Chuyên viên
5
Lê Minh Tài Chuyên viên
6
Vương Thị Mỹ Thanh Chuyên viên
7
Huỳnh Thái Phụng Chuyên viên
8
Nguyễn Thị Trúc Linh Kế toán
9
Trương Thị Ngọc Diễm Văn thư
10
Huỳnh Trung Nghĩa Trưởng Phòng Nghiệp vụ
11
Trần Nguyễn Ngọc Hạnh Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ
1
Nguyễn Tuấn Phong Giám đốc Trung tâm
2
Trần Thị Thưa Phó Giám đốc Trung tâm
3
Lương Thị Thảo Sương Kế toán trưởng
4
Nguyễn Bích Phượng Trưởng phòng HC-TH
5
Huỳnh Thị Phương Dung Kế toán
6
Nguyễn Thị Thanh Trúc Kỹ sư
7
Lại Minh Quang Kỹ sư
8
Trần Thị Anh Đào Kế toán
9
Ngô Quốc Trung Kỹ sư
10
Nguyễn Thành Tâm Kỹ thuật viên
11
Võ Văn Sang Kỹ sư
12
Võ Thị Ngọc Hà Kỹ sư
13
Nguyễn Ngọc Anh Kỹ sư
14
Lê Hữu Đạt Kỹ sư
15
Huỳnh Văn Hiền Trưởng xưởng CNSH
16
Đặng Thị Hồng Yến Trưởng xưởng Cơ khí Vật liệu mới
Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học
1
Nguyễn Đoàn Thanh Tuyết Giám đốc Trung tâm
2
Võ Trung Hiếu Phó Giám đốc Trung tâm
3
Trịnh Thị Thắng Trưởng khối Kỹ thuật
4
Hồ Ngọc Hân Cán bộ kỹ thuật
5
Nguyễn Hoàng Khuyên Nhân viên kỹ thuật
6
Nguyễn Phước Ái Kỹ sư
7
Lê Thị Thanh Khương Văn thư
8
Nguyễn Quốc Trung Kỹ sư
9
Phạm Thị Huỳnh Như Kỹ sư
10
Nguyễn Tri Thức Kỹ sư
11
Vũ Phương Thảo Kỹ sư
12
Nguyễn Thị Xuân Lan Trưởng Khối Công nghệ sinh học
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1
Trần Minh Hùng Phó Giám đốc Trung tâm
2
Nguyễn Văn Phúc Phó Giám đốc Trung tâm
3
Phan Thị Xuân Nhân viên
4
Lê Hồng Đại Kỹ sư
5
Nguyễn Hữu Thành Kỹ sư
6
Nguyễn Mai Toàn Đạt Lái xe