Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Quyết định 228 về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022


Tin liên quan
Công khai tài sản công năm 2022    20/03/2023
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022    20/02/2023
Quyết định 247 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023    29/12/2022
Quyết định 248 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    29/12/2022
Quyết định 249 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    29/12/2022
Quyết định 228 về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022    07/12/2022
Quyết định 229 Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022    07/12/2022
Quyết định 223 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách (sự nghiệp khoa học và công nghệ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên) năm 2022 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    07/12/2022
Quyết định 224 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách (sự nghiệp khoa học và công nghệ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên) năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    07/12/2022
Quyết định 232 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    07/12/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!